סֶלָע רָךְ אָחַר מָים נְוּקְשִים,

חולְשִים עָל לִיבּי בְּבואֶךְ מוּל עֵינָיי.

צִיפּורִים לוחָשׁות לְאֹזנֶי הָכְּפִירִים,

נְדוּדֵי אָהַבָה בְּאֶרֶץ הָפֶּרֶא.

 

בְּעִתֶךְ תִשׂחֵקי,בְּבואִי תֹאֳהֵבִי,

תְלָטְפִי אֶת יָדַיי וְהָרְגִיעי בְּהָס.

אִוְושׁות שֶׁל תִקוָוה תְנָשְבִי בְּרוּחי,

הָמְיַיחֶלֵת לְמָעַן לֹא אֶלֶך לְעולָם.

 

עָל בִּרְכָּייךְ אֶת רֹאשִי אֳנִיחַ בְּבְטָח,

אֳנַקֶה אֶת לִיבּי מְמָצפּוּן מְעוּרְעָר.

וְאָת בְּקולָךְ הָנַאור, הָקולֶחַ,

לִחְשִׁי אָהַבות מֵתוּקות אֶל הָמַר.