בקרן זווית  אשקע עצמי
ובלבב המצולות
אחשה.
מפני הגלים הרוגשים
מעלה מטה
והלאה.
 
אחשה, אובד, אחשה
כאור נגוז, נעלם.
אך ניצוץ רמוז
בין שמיים
יהיה כמזכרת
להיות אדם
על הארץ.
 
ובקרן זווית
אצטמק כאתרוג כמוש
אהיה כגולם המתגלם
ובאחרית
אקום אעופף
ארחף כפרפר
אהיה לאדם אחר.