לחיי – יום מחר! קוראת בת – קול – היוצאת מהררי – שׂגי; לחיי – השינוי והתקווה החדשה! תרועות – העולם, מריעות. לשמש, אשר במרום, כאש זורמת! לשקט ולעתיד – האומות!