בצוואר הבקבוק אני מחכה ממתין לזינוק עוד רגע אבכה הראש מסתובב הבכי חנוק הכל מתעכב בצוואר הבקבוק בצוואר הבקבוק הדופק נחלש האופק סדוק: מקום לחשש הרעש צורם הצבע מחוק האור לא זורם בצוואר הבקבוק ----- מצוואר הבקבוק לפתע נחלץ מגיב באיפוק חיוך מאולץ אולי התחלה אך לא סוף פסוק. סימן שאלה בצוואר הבקבוק