בעוברי בסך, מבטיכם לוטשים אותי כדורשים ממני לשפר את צעדי שינצצו למולכם. ואני לועג להירהור מריר זה ואומר תן להיות "אני- עצמי", בן אדם ושואל אני את עצמי האם פניכם פני זאב או פני אדם אך, בעוזרי עז וגבורה ניכנס אני למעגל האור ורואה אני את פניכם מאירים שלום לכם, ידידים, חביבים.