המוסר, הוא מעל הכל! מי אשר סוטה ממנו, חוטא ופושע; יש לסרב כל פקודה, שמייסרת - כליות. היו בני - מוסר; מלקחי - פשעי הנאצים, תלמדו דרך; אל תוותרו, על נאמנות, לערכי - צלולות!