בהיתמר מסך – הכישלון האובדני, על התבל כולו, עשן – אימים, מעטפתו שחורה, על פניו אופפת; את כד – השמש הלובניה, ברעם – התותחים, הם מנסים לסוככה. אל עברי – טובעני – הבוץ, את כולנו, ידם הארורה מוֹלכת; האם יש מיהו, שיעצור המחרבה?!