יש כאן כל כך הרבה אני עד שאין לי מקום לעצמי אני מקבל עלי מלכות שמים ונעלם