--- מתוממים נמאסתם תיממו אתכם, שתתמכרו שתשקעו בעלפון חוש צדק מצפון חכמת חיים, שתוותרו בנמיכיות רוח. הפכו אתכם ששפתיכם מדובבות מלים ריקות בלא כסף בועות סבון שהיינו מפריחים בגן. קרה פעם שמסרתם כדור גולה שתפסתם שתקעו לכם ליד, שהקשבתם לעיניים שלו, ולא לשלכם תהיתם פעם איך זה שאתם שלא נכים, ולא חולים, ולא מבית מפורר יצאתם ג'ובניק בצבא שעצמכם ובצבא של א-לוהים עמדתם פעם בפניכם למין משפט צבאי על סעיפים של הפקרת פצוע, זילות דגל, חפשנות.