בחלל נשמע קולך ממרחקים הרוח נושאת והוא צלול כבדולח בכל זמן בכל עת ואת קרבה ונושקת פתע את מביטה, ועינייך כך רוטטות ואני כה מופתע שערך גולש לעברי מתערב בשחור שיערי ריח הבושם משכר עושה אותי סהרורי ואת רעננה ועירנית כמיטב שנות נעורייך ואני באהבה מביט אוחז קצוות תלתלייך