צהריים
 
פוסע בשימשו

בינות עצי אורן

נוף עמק הולך ומוריק

פרוש כאצבעות בין הרים

כמבקש לחפון את

עומקי הארץ
 
חמוקיה
 
וצפונותיה
 
 
 
בצהריים
 
בין הריים

אני חופן קוטף

עלי כלמינתה

לתה בין ערביים