כפרשי – חייל, נסתער על G 8! הניפו דגל! עלו על מתרסים! חשמני – העולם, עוד ירטט לבם, כמֶסֶס; על חורבות – עושרם, ייבנה עתיד עם אופקים. השמש החדשה עוד תזרח! המשאבים יחולקו, בין כל הרעבים ללחם. מעל פני – התבל, תינשב רוח של פסגות אחרות בתכלית. פסגת – פועלי כל – הארצות, כשחר תפציע, בהפילה, מבצרי – המשחית!