בפלדת – הרגבים עקובי – דם, אלומת – הניצחון הגדול, חושלה בשדות – הקטל; על פני שלגים, הנמסים מחום לוהט, צעדו לקראתו. בין מבואות מוסקבה, לערבות סטאלינגרד, האדמה בערה, באש מאכּלת; דרך המוות והשכול, נפרץ סַלעוֹ!!!