לתת. את עצמי, ממני, לאחרים. שיקחו כמה שרוצים, יש הרבה, יותר מדי לפעמים. שיקחו בלי להחזיר, שישמרו את העודף, שלא ירגישו חייבים. שיקחו לפי הצורך, את הטוב ואולי גם את הרע, שלא ישאר כלום אפילו לא הבחירה. שיקחו את הלב עם הנשימה האחרונה.