אל תסתכל בקנקן מהבור ששתית ממנו וזרקת אליו אבן, כי כל המרבה נכסים מרבה דאגה בלב איש יסיחנה, כדי שלא יתמלא פיך במים, שיזרקו אליהם אבן מהקנקן... וכל המוסיף גורע!