בפנים תוכו של תוככי הלב החושש בבערו בלהט אש כרעד הקרב וממשמש כסלע מגמה רוגש והוא שרוי בחרדה ממראה צל מתקרב מפגישה לעת פקודה ומרצון היצר האוהב הפוקד לבל יסרב! לבל יחשוש ויעכב את צו הלב להתאהב