בס"ד

 

עפר תיחוח מוציא תפוח;

ניצן פורח, רגליו מותח,

נושם בכוח, גופו קירח,

עיניו פוקח, תפילה שולח.

 

עלה צונח, העץ צורח,

הפרי גונח, שורש זונח.

עשב צומח בכאב קולח,

חיים לוקח, אביו שוכח.

 

אור זורח, מפריח רוח,

חבל מניח, פתח פותח.

חוזר לבטוח, ישב לבטח,

והוא סולח.