ממרומי מכון שבתך

מביט אל העולם השפל,

צוחק על כל אלה

שאינם ברמתך.

 

חושב אתה שהכל סובב סביבך,

אין דבר בעולם חוץ ממך. 

אינך חומל על אחרים,

שהרי לא ישוו אליך לעולם.

 

אתה כלוא בכלוב

ולנצח בדידות תחווה,

אם לא תפנים

שאתה צריך שינוי רציני.

 

מבטיח אני לך,

שאם תסתכל על העולם

בצורה קצת שונה,

האושר יהיה מנת חלקך.