לא כל הזורעים ברינה- קוצרים בסופו של דבר ולא כל הנקצר- הגיע זמנו להקצר... ---------- ערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, התשס"ג.