ואולי היו פגישותינו לשוא ואולי חשבנו שיחד נוכל לקחת את המאחד ולהתעלם מן המפריד חשבנו... קיוינו... והאשליה, כך אמרת היתה עריבה לשנינו מצאנו בה מצאנו בנו שלימות שלא היתה שלווה שהסתירה מתחים קירבה שעטפה בדידות חום שהתברר כמלאכותי והרגשות - אותן הנחנו בצד קיוינו שיגיעו מתישהו אותן רגשות מיוחלים קיוינו טעינו. ואולי היו פגישותינו לשוא ואולי בכל זאת למדנו משהו