את שאלת: מהי הזדקנות? כולנו מזדקנים בחורף לפעמים שרידי שרב נעלמים במתינות ואין יותר סליחות ואין כבר רחמים שתיקת אמהות, חליפות מבטים תקתוק אורלוגין מאיים על זילות החיים, על תמונות המתים. על כבדוּת של רקיע נושם צהיבות הספרים על שולי מדפים השמיכות הקמוטות, וריחן כזו הזקנה באִבֵּי חורפים במרבד, בקירות, בשולחן והיא משתקפת מתוך ארונות: גיבובי מעילים אפורים ארוכים והיא האבק המעיק בפינות ותוגת זכרונות עמומים בסדקים והיא לא תשאל על אביב ופריחה פן ישיב המשיב רק.. אולי... פן יחמוק החומק ממתן הבטחה פן יזעק הזועק: אללי... את שאלת מהי הזדקנות. כולנו לפעמים בחורף מזדקנים. גם אלה האומרים: זו רק הצטננות! להזדקנות בעצם מתכוונים