הו הכאב, הו הייסורים,

אין עוד כוח בגופי

כבר קהו אוזניי מלשמוע ועיניי מלראות

אפצע את ידיי בל ישותקו

אפגע בלבי פן ידֹם

אנשך לשוני, אדמם ולא אומר

ואשתוק.