אסור לך לפחד אמא.

האיש עם השמלה הלבנה אמר שיש לי סרטן.

מה זה סרטן, אמא?

אסור לך לפחד אמא. את צריכה להיות חזקה.

ככה אבא אמר.

 האיש הלבן אמר לאבא שאולי עוד מעט כבר לא נהיה יחד.

אמא למה הוא אמר את זה? נכון שלא תתני להם לקחת אותי שוב?

אני לא אוהבת את האנשים עם הבגדים הלבנים שבודקים אותי כל הזמן.

אני רוצה כבר לצאת מכאן, אמא.

אמא למה את בוכה?