עשויים מגעגוע
כל הזמן רק רוצים
להגיע ולהגיע
ומתקרבים
אבל לא מגיעים
ועוד רגע נוגעים
אבל שוב נופלים
ואח"כ שוב שואפים
למעלה
לבורא
שברא עוד ברואים
שאותנו מרחיקים
מעצם ההשקה הטבעית
ואז נמצאים בבריאה
-האנושית הקיומית החונקת
ומגיעים לאוטובוס
והוא נוסע