אם אעלם

ולו לרגע קט

מעל לזמן

אשא מבט.

ולא אנשום,

ולא אראה,

פשוט לא אהיה..

 

לרגע קט

אתמזג עם העולם,

אמנע מלבטים,

הכל יהיה ברור

שחרור.

 

לרגע קט

 אקרא לדרור,

ולא אשאף

ולא אנשום,

ולא אפחד,

 

לרגע קט.