הוא הלך כמו תמיד והבטיח לחזור,

הוא הלך כשנשק על ראשה,

הוא הלך והשאיר אחריו- אם ואישה,

הוא הלך ובליבו הרגשה,

 לא יחזור ללטף שוב ראשה,

לא יחזור לנגב הדימעה,

הוא צעד בראש מורם וגאה,

גאה על הזכות שניתנה לו,

על הזכות להלחם ולמות..

ואמו ואשתו כמו הרגישו מיד

ופרצו בזעקה ושאגה אדירה,

מיררו הן בבכי וביקשו, התחננו.

מולדת רק אל תשכחי,

הוא מת בשבילך כדי שתהיי בשבילי,

הוא הלך ,הפעם לא חזר,

,ביקשו, ובכו אימו ואישתו,

התחננו אל אדון הגורל האכזר

אך הוא כבר בחר.