בס"ד.

 אשה גדולה אין לה שם

 שמה ממלא את מקומה.

 והמקום מתברך בשמה

 ויש כי שם "גילגולה" מרצד

 בחלל עולמה

 באותיות פורחות

 :ונוחתות המתבייתות

  "רחל"

 

 

 

   אשה גדולה, יודעת למצוא

  את האלוקים - באיש,

  להחזיק בו, חזק,

 להאכיל בו לחם

 ולהשיב נפשו : בעליה,

 מיטה ומנורה.

  

 

 

 אשה גדולה,

 יושבת בתוך עמה.

 לעצמה , לעולם ,

 לא תבקש דבר.

  ואף לא את

 פרי בטנה,

 שנחשך בעדה

 ואדונה, כה

   זקן.

 

 

 

אשה גדולה,

 בפיה תמיד

 אך - השלום.

 והגם שכבר, המוות בחיקה.

 היא על חמור

 במרוצה,

 אחר האלוקים,

 שנחבא אחר

   האיש.

 שנחבא אחר

  גיחזי.

 

 

 

 אשה גדולה

 בהעתק של נשימה

תשיב נשמה

 ויהי מה

תכפה חיים

 על אלוקים

   חיים

 

 

 

   משה אהרון.