כמו לנסות ולמסגר אויר,

לתחום בהגדרות בכל מחיר,

לקבוע צורה לשצף של מים

ולקבוע את גבול השמיים.

 

למסגר את חיי

בסדר יום נורמטיבי,

לכבול את נפשי

אל עמוד יציבות

ולחשוב עם זאת-

חירות.