הן הושלך הגוזל מן הקן

ועתה יאלץ לפרוש את כנפיו

להמשיך להניע ללא הרף,

ועתה תעמוד האם היונה,

בכנפיים קשורות מלהושיט עזרה,

היא תוכל ליעץ, ותוכל להציע,

אך עדיין תשאר היא במקומה ביציע..

 

וניתק לו חבל טבור,

ועתה הוא יצא לחפש מזלו,

לעמוד מול עצמו לבדו,

בעולם הרחב האכזר המלא בדורסים,

הוא ילמד לכונן יחסים,

ולגדול להיות עצמאי,

 

הוא ילמד להבחין בין סוגי טרמיקות,

ויבין מה הוא אוהב,ומה פחות,

הוא יספוג חבטות, וישוך את שפתיו

וילמד הגוזל על בשרו

את חייו.

 

מוקדש לאמא הפולניה שלי..

תפסיקי לדאוג:)!