ולעתים גוף

כבד ומכביד

נוטל נשימה

פותח פה גדול

ובולע

את הנשמה

 

והשמש שותה את לשד העולם

ואת לשד בן אנוש

והוא נותר חיוור וצנום

מתנודד ברחוב

במן בלבול בלתי נתפס

כשיכור מדעת

באי שליטה ברעד

ובזעם המאכל

 

עורב בשמיים

וספינה טרופה במים

והוא אל  האין

ויובש, יובש בזווית העין

 

ולעתים צל של גוף

בודד

סגוף, נגוף

עושה דרכו אל

סוף הדרך