חרב נח על צווארי,

בכלות סופה וים סוער.

נדמו גלים מגאותם,

חזרו אחור,אל חוף אחר.

הביאה רוח מנגינה,

נשאה עלים מן האתמול.

קירבה מבט של אוהבים,

אל חוף עבר,ישן,

כחול.