והיא כפורחת עלתה ניצה

ובליבי, שתלה ניצני ערגה.

אל מול עיניי נובטת, ניבטת,

ויופיה הנקי מכל חטא,

מחדד הכאב בי כאבן משחזת.