אל ראש צוקים ניכר מבט,

צלול כמעיין.

בערב זך,כדמות מלאך,

שכן בצל ענן.

ירד כוכב,אפוף כעב,

עטף מאור ליבי,

טרם סתיו,בנחל כזב,

עוד בכי,תמרורים.

לעת זריחה,על שביל בריחה,

אלחש סודות הלב,

אזיל דמעה,אקשיב קמעה,

ללב אבוד,כואב.