אבסורד, הזוי, ובלתי אפשרי

איך ייתכן שנפשך לי חשקה

וידעת אישה אחרת

זה נוראי ומהבל פיך נשמע לי מגוחך

הייתכן שבחיר ליבי נהפך לי למרוחק

אולי ייצרך בך בגד

אולי ביקשת לפגוע או סתם את חובך ממני לפרוע

ולי מה נותר הרגשה עכורה

אתה אהובי חושק בי

אבל בתוך תוכי אין בי סליחה