בלב מדבר ירוק הנחתי תרמילי תקעתי יתד: בית, אשה וילדים אשא תפלה, הגיע זמן מנחה: עננו.