שערך נמלא טל קסדתך -- רסיסי לילה אויר הבוקר הקר מלטף את מי הנהר הצלולים ואתה בוהה במבט שקוף הרובה לצידך ימינך תחבקנו ושמאלך נוטפת מור חבריך אינם אותם נשא האור ואתה אחת דינך לחיות