למלחמה -- שיר שבח. מה נפלאו דרכייך, מה רבה עצמתך. היאך תכלי את בונייך, היאך תהרגי את יוצרך. את שבראך איש בצלם, את, שנבנית על שנאה, מדוע תחיי, אם חייך במוות ? מדוע תזכי שיר הלל תפארה ? למלחמה -- שיר שבח.