איך שהצצתי בך ראיתי אותו. אני נוגע בחזך ומוריד משם ליכלוך. כן, ליכלוך מהחזה הגרום שלך. לא אמרתי לא התחייבתי אני רק, לא רגיל לראות אותך מתלכלך ברפש של אחרים.