יובל יעקב לב

"מהמקום שבו אני נמצא אני אדם על אדמה. נדהם מנפלאות עולם, נדהם מנפלאות בריאה" שוטי הנבואה

מרכבות האש שבשמיים

מעגל הזמנים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה