בודד בנתים ---

לא חשוב

אליך

חוזר לכתוב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה