בודד בנתים ---

לא חשוב

חוזר לכתוב

אליך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה