טללי אהבה נצצו בעינייך,

הראו חיבתם בהסתר,מליבי.

לחישות כה שקטות נכמסו משפתייך,

"האם הוא האחד,שכמהּ לו ליבי".

 

ואני את ידך מנסה לארח,

בצילה של ידי הפשוטה לעזרה.

קוטף כוכבים מחובו של האופק,

כדי לתת לך דורון,כדי לתת אהבה.