בין פנים וחוץ
בין נשמה לנשימה
בין טהרה לטומאה
בין אידאל למציאות

שם עומדת ההחלטה
מחכה שתוציא אותה
שתשאף אויר ותיקחה
עוד קצת, היא תבער בך

בין אהבה לשנאה
בין תורה למדע
בין שלום ומלחמה
בין עוצמה לחולשה

שם עומדת הלהבה
מחכה לניצוץ ממך
צלול למעמקי פנימיותך
הנה, היא שלימה

בין האמת לשקר
בין העבר לעתיד
בין העולם הזה לעולם הבא
בין השמחה לעצבות הנוראה

פה עומד הינך
על קצה ההחלטה
לאן מיועדים חייך
אל תתייאש מעצמך
כי יש בך קדושה

ואחרי ההחלטה
גילית מי אתה
ראית את הלהבה
נשמת את האהבה

פה עומד הינך
אחרי החלטה
חייך כדרך סלולה לפניך
בטוח בעצמך
זוהי הקדושה...