מילה טובה היא נחת מרובה
חלון פתוח לתקווה ונחמה
להרגשה טובה ושיפור מצב הרוח
תמיכה וחיזוק בשעה קשה

מאהבה רבה ודאגה גדולה
מחופן המצווה של כתף ותמיכה
מתוך יראת שמיים וקבלה
כקרן קיימת לעולם הבא

מילה טובה לרפואה
תפילה זכה לרחמים
בעת רצון בשמיים
יתקבלו כל תפילות עם ישראל
כסגולה לימים טובים

מילה טובה ביראת כבוד
לסליחה ועקירת יצר הרע
כהשתתפות בכאבו של הזולת
ובשמחת הרבים והפרט

מילה טובה כמתנה יפה
כיונה הנושאת עלה זית במקורה
כשושנה הלוחשת בפלאיה ברכה
כתורה המצווה אחדות ואהבה

© כל הזכויות שמורות לאלי משעלי