גם עצים יודעים לבכות

גם עצים יודעים לבכות,

גם עלי שלכת נושרים כדמעות.

בורות נשמתך - יבשו,

נחלים שזרמו - נדמו.

ואדמתך נסדקה,

כקמטים במצחה של אשה זקנה.

התפללי לפני אלוהייך,

שייתן טיפת שמיים לבנייך.

שיעבדו את שדותייך,

ויגלו את סודותייך...