ל ל

גם סלעים לפעמים נשברים

התאוששות

מהבור אקום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה