אצרח בשתיקה,

אמית החָיוּת,

אשכח הזיכרון ,

אגמע מרחקים,

אאבד בנדודים,

אגדע שורשים,

אזניח חשובים,

בהעדרך-

אתגעגע תקופות.