בס"ד.

   מעניין שהפמיניזם  הדתי הנאור, עדיין לא התעורר לדרוש ולבקש את המובן מאליו , לכאורה, את מזמור השבח והאיחוד המקביל ל"אשת חיל" על למנת להגיע לכלל אותו איזון הרמוני של שלימות משפחתית היאה לשבת קודש ועונג .

 בידוע ,כי מזמור אשת חיל ,הוא בבסיסו אליגוריה משולשת של השכינה , השבת וכנסת ישראל  כולן כידוע בלשון נקבה  והישומים  התוכניים יכול שיהיו בנסיבות אלה או אחרות ישימות לכולן ואו חליפות לחלקן.

 על כל פנים, ברבות הזמן התלבשה על מהות קבלית זו, גם  מהות ארצית.   כך שכיום ברבים מהבתים בהם מושר המזמור, רואים בו ובצדק, משום גם שיר תהילה לרבת הבית. האם והרעיה,  אשר נושאת על כתפיה את הבית בכל ימי החול ואשר היא גם זו אשר זימנה לנו את ארוחת עונג שבת .

  אלה שכאן בדיוק אנו מבקשים להתפרץ:  להקשות ולשאול . נניח כרגע לאותה ההרמוניה הזועקת כשלעצמה לאיזון גם תודעתי ומורלי שלא לומר חינוכי. אלא שגם לגופם של דברים מזמור זה לא בכדי הינו פרק הגולל החותם את ספר משלי שלמה.

  המטיב לקרוא את הספר, יחוש כי לכל אורך הספר מבקש המחבר בין השאר ואולי בעיקר, [אולי כהכנה או השלמה לשיר השירים] ליתן עצות מעצות שונות, בכדי להרחיק את הגבר מאותן נשים זרות ומפתות .

 לפיכך ,ביקש הוא לחתום ברוח חיובית את ספרו בשיר הלל לאישה הלגיטימית .

 אבל החכם מכל האדם, יודע גם לרמז ולאתגר בסיום שכזה

 שהרי במושג הטעון : "אשת חייל", נתמך ונשען לכאורה על : "עטרת בעלה", לאמור היא אשר ודווקא בגין סגולותיה המיוחדות, תקדים ותעתור בעבורו ואף תקשור לראשו עטרה.

 הוא  מחבר ספר משלי,כאילו, מטיל לפתחה של האישה לאחר ששיר תהילתה נוסד על מכונו לתלפיות  ואף משמש כגולת כותרת של "חותם" ,לחזור שוב על כל הספר וללקט מתוכו את המזמור המקביל לבעל .

 לקרוא אתו בכל עת ראויה ומזדמנת.

 כתפילה לזיווג בערב החופה .ואף ובעיקר, בהדלקת נרות ,בכל ערב שבת וכמי שמקדימה כאמור, להיות ראויה בכל , למזמורה שלה.  ,  .

להיסיף ולקבל את השבת, גם באותו החיבור של האור, לא רק של כנסת ישראל ודודה בעת הדודין של שבת קודש,  אלא לכרוך גם את חיבורה שלה עם בעלה לאותו האור והחיבור,  . 

 והנה לפניכם,   המזמור ה"משלים" :  מזמור זצ"ל  - זכר צדיק לברכה [ הגיע  הזמן - להחזיר לביטויי זה גם את מקורו שבחיים]: או סתם :"איש חייל" או : "ברכה לראש משביר" או כפי שבחרתי בהמשך לאמור : "עטרת בעלה"

    להדגיש כי כל המרקם שבכאן, הינו אך פסוקים מספר משלי.

      מלבד תוספת זניחה של אותיות קישור ומילת היחס "כי",  בשניים שלושה מקומות.

 כאן המקום אולי להדגיש כי לעולם כוחם  של מילים של קדושה מספרי הקודש המאירות את העולם כבר מזה אלפי שנים , אין לשערו. שהרי יש בהן כבר מכח הנסיקה וההשפעה של אלפי שנים.

 רבבות רבבות פיות של ישראל רוממו אותן אל על . קרוב לכסא הכבוד והן  בחזקת לבנים המזומנות לכל בנין חדש. .

 כך שצרופן למחרוזת או שירה חדשה . יש  בה משום אמונה ותקווה,  כי לא רק ישרו את האוירה הראויה והנכונה, בפרט בערב שבת קודש, , אלא שגם יפעלו את פעולתן  המבורכת במרומים.

 

 

           עטרת  בעלה

   ============== 

  אמרת אלוה צרופה

  מגן הוא לכל החוסים בו.

 אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה .

  אשת חייל עטרת בעלה

  ואשת חן תתמוך כבוד

 ואורחות צדיקים , כאור נוגה ,

 הולך ומאיר עד נכון היום.

 לאיש אמונות רב ברכות.

 

  .

 ברכת ה´ היא תעשיר .

 ולא יוסיף עצב עימה

 וברכה לראש משביר.

ברכות לאיש צדיק

 כי בחכמה יבנה בית

ובתבונה יתכונן.

 בית צדיק חוסן רב.

 

 גבר חכם בעוז,

 ואיש דעת מאמץ כח,

 כי בתחבולות תעשה לך מלחמה

ותשועה ברוב יועץ.

 

  דרכיה דרכי נועם

וכל נתיבותיה שלום.

להנצל כצבי מיד

 וכציפור מיד יקוש

 והולך בתום ,

 ילך בטח.

 .

 

 ומצא חן ושכל טוב

 בעיני אלוהים ואדם.

 וימלאו אסמך שובע

ותירוש יקביך יפרוץ.

 

  זכר צדיק לברכה.

 

  חסד ואמת אל יעזבך,

 קושרם על גרגרותיך

 על לוח ליבך.

 

 טוב מעט צדקה

 מרוב תבואות, בלא משפט.

 וטוב עין הוא יבורך,

 כי נתן מלחמו לדל

 וטוב ינחיל בני בנים.

 

יראת ה´

 היא מקור חיים

 לסור ממוקשי מוות

 יקרה היא מפנינים

 וכל חפציך לא ישוו בה.

ויהי מקורך ברוך .

 ושמח באשת נעוריך

.

 

 כי מוצאי מצא חיים

 ויפק רצון מה´.

 כי אורך ימים

 ושנות חיים יוסיפו לך.

  לויית חן הם לראשיך

 וענקים לגרגרותיך..

 

  לנצור אורחות משפט

.להנחיל לאוהביי יש

 ואוצרותיהם אמלא

 

 

  מצא אישה מצא טוב.

  מתהלך בתומו צדיק ,

 אשרי בניו אחריו

 

 נר ה´ נשמת אדם

חופש כל חדרי בטן.

 נבחר שם מעושר רב

מכסף ומזהב חן טוב.

 

 סוס מוכן למלחמה

לה´ התשועה.

 

 עינך לנוכח יביטו

 ועפעפיך יישרו לנגדך.

 עשה צדקה ומשפט,

 נבחר לה´ מזבח.

 ועובד אדמתו ישבע לחם

ומרדף ריקים ישבע ריש

 

  פלס מעגל רגלך

 וכל דרכיך יכונו.

 

 

.

 צוף דבש אמרי נועם

 מתוק לנפש ומרפא לעצם.

צדיק אכל לשובע

 ובטן רשעים תחסר

 

 קונה לב אוהב נפשו,

שומר תבונה למצוא טוב

 קושרם על ליבך תמיד,

 ענדם על גורגורותיך

 

רפאות תהא לשריך

 ושיקוי לעצמותיך

 

 שתה מים מבורך

 ונוזלים מתוך בארך

 יפוצו מעינותיך חוצה

 ברחובות פלגי מים

שפתיים ישק,

 משיב דברים נכוחים.

 

 

 תפוח זהב במשכית כסף

 דבר דבור

 על אופניו.

 תתן לראשך לוית חן

 עטרת תפארת תמגנך.

 

 

 

נ.ב.  כפי שניתן להווכח , היצירה מסודרת לפי אותיות א, ב, על פי מתכונת המזמור המקורי.   .

 משה אהרון