נשמה אחת בעולם המתים

מנסה לצאת,לנשום קצת חיים,

ערפל מכסה את כל האויר,

היא מחפשת מוצא או קרן אור שתאיר.

 

מוות בטוח מחכה לה בחוץ,

אבל היא מנסה,רוצה לרוץ.

לקחת סיכון היא מוכנה,

בשבילה לצאת זו המתנה.

 

לחיות בחושך, או למות באור,

למות ביופי,או לחיות בשחור.

מקום שומם,מרוקן מכל,

והיא כמו פרח יחיד,זועקת בקול.