אומנת ליבי את, כלת מבטחים,

מכאוב בסוגר של ורדים את נעלת.

לחופי אהבה נדדו סירותייך,

ירדו מלחים, וכבשו ארצותיי.