חברה

זה שם המילה

מה זה אומר?

את זאת לא נדע.

 

חברה

מילה מוזרה

מניין היא מגיעה

מהעולם הבא

 

חברה

מילה ברורה

שלי שלה שלה שלה

וזה סוף הדאגה.